Interculturele Communicatie

Training

Tijdens mijn training en het faciliteren van groepsprocessen staat verandering en ontwikkeling centraal. Van de deelnemers wordt actieve participatie verwacht om zo verbinding te kunnen maken tussen de theorie en praktijk.

Ik geef trainingen op het gebied van people management en leiderschap. Thema's die hierbij aan bod komen zijn o.a.: coachingsvaardigheden, leiderschap stijlen, conflicthantering & onderhandelen (Harvard methode), teambuilding.

Ook geef ik trainingen met als doel communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. Hierbij ligt de nadruk o.a. op het geven & ontvangen van feedback, non-verbale en verbale communicatie, interculturele communicatie. Methodieken als Geweldloze Communicatie (Rosenberg) en Socratische gespreksvoering kunnen hierbij worden ingezet.

Om zo effectief mogelijk te kunnen samenwerken in een internationale context is het ontwikkelen van competenties als interculturele communicatie, interculturele sensitiviteit, opbouwen van relaties en omgaan met onzekerheid van essentieel belang. Door het invullen van de IRC (Intercultural Readiness Check@) wordt duidelijk welke persoonlijke competenties extra aandacht behoeven. Deze assessment kan tevens met een coaching en/of training traject tezamen worden afgenomen om zo het effect, door het verder ontwikkelen van deze interculturele competenties, te vergroten. 

Tevens geef ik trainingen op het vlak van medische antropologie en de beleving van gezondheid en ziekte. Door mijn ervaring en kennis in de humanitaire hulpverlening geef ik tevens trainingen in deze sector o.a. op het gebied van humanitaire (nood) hulp & coördinatie, project- en veiligheid management.

Deze trainingen geef ik aan maatschappelijke organisaties, instanties en instellingen.

Mijn opdrachtgevers zijn o.a.Handicap International (Lyon, Frankrijk), Havenziekenhuis (Rotterdam), HealthNetTPO (Amsterdam), Vrijwilligersacademie (Amsterdam), ISD (International Sustainable Development) & IPH (International Public Health) - Hogeschool Leiden, RedR (Londen, Verenigd Koninkrijk), Summerschool (Universiteit van Utrecht), AMID (Advanced Master in International Development (Radboud Universiteit - Nijmegen), MSF (UK & Swiss & NL), Rode Kruis (Den Haag), SNV (Den Haag), TBA (Delft), ECDPM (Maastricht), De Taaltrainer (Amsersfoort), Universiteit van Twente (Enschede), DSS water, Christelijke Hogeschool Ede, Vluchtelingenwerk (Amsterdam), DJI (Ministerie van Justitie, Den Haag), FTS Global (Luxemburg), Zorg van de Zaak (Utrecht), stichting IHE (Delft), Jeugdtandverzorging (Amsterdam), Gemeente Den Haag (SamenHaags), Raad van de Kinderbescherming, FNV vrouw (Amsterdam), Universiteit Leiden, Akteos (Den Haag)

Referentie

Met Jackie is het goed samenwerken: ze denkt actief mee, levert goed werk, komt haar afspraken na en haar energie en enthousiasme werken aanstekelijk (Paul van 't Wout; PW consult HRM support - advies coaching en training)

 


Een vis ontdekt

zijn behoefte aan water

slechts wanneer 

het er niet meer is