Skip to main content

Aanpak


In mijn aanpak maak ik onder andere gebruik van;

Deep Democracy (Myrna Lewis)

Deze methodiek gaat over besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen, niet over het sluiten van een compromie maar om werkelijke consensus. Conflicten worden aangegaan, en waar mogelijk opgelost en er wordt niet omheen gelopen. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. Om escalatie te voorkomen en de verschillen te benutten, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken.

Geweldloze Communicatie (Marshall Rosenberg)

Geweldloze Communicatie werd ontwikkeld door Marshall Rosenberg (1934-2015). Hij vroeg zich af hoe het komt dat sommige mensen verharden in hun contact met de mensen om hen heen. En vooral ook: hoe anderen, ongeacht de omstandigheden, in staat zijn om oprecht en empathisch contact met anderen aan te gaan. Geweldloze Communicatie wordt ook wel verbindende communicatie genoemd, als verwijzing naar de intentie: het gaat om een verbinding waarbij ieders behoefte erkend wordt.

Systemisch werken (Bert Hellinger)

Systemisch werk gaat over het naar boven brengen van onbewuste patronen. Het vertrekpunt van systemisch werk is de wereld en de werkelijkheid te nemen zoals het is. Er wordt niet zozeer op de details gelet maar op het grotere geheel, het gehele systeem. Dit uitzoomen i.p.v. inzoomen levert veelal waardevolle inzichten op.

Polarisatie mechanismen (Bart Brandsma)

Polarisatie is niet goed of fout, het is natural en mens eigen. Tegenstellingen zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn, zowel op persoonlijk als maatschappij niveau. Kortom: deze dynamiek is universeel. De uitdaging is om te kijken naar wat nodig is om effectief om te gaan met verschillen die verregaande polarisatie kunnen veroorzaken.

Verschillende dialoog methodieken en Dialogue for Peaceful Change (DPC)

Een dialoog is een gesprek tussen twee of meerdere mensen, waarin vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan. Er zijn verschillende methodieken die dit kunnen faciliteren zoals Socratische gespreksvoering en methodieken uit Dialogue for Peaceful Change (DPC). DPC is ontwikkeld door beoefenaars die in nationale en internationale conflictomgevingen over de hele wereld werken.

Art of Hosting

The Art of Hosting is een zeer effectieve manier om de collectieve wijsheid en het zelforganiserende vermogen van groepen van elke omvang te benutten. Uitgaande van de veronderstelling dat mensen hun energie geven aan wat voor hen het belangrijkst is, in zowel werk als persoonlijke leven. Art of Hosting combineert een reeks krachtige gespreksprocessen om mensen uit te nodigen in te stappen en de uitdagingen aan te gaan waarmee ze worden geconfronteerd.

Liberating Structures

Liberating Structures biedt een alternatieve manier om de samenwerking tussen mensen te benaderen en te ontwerpen. Het biedt drieëndertig methodieken om conventionele praktijken te vervangen of aan te vullen. Ze zijn ontworpen om iedereen te betrekken bij het vormgeven van mogelijke vervolgstappen.

Jackie van der Kroft

training en coaching