Skip to main content

Coaching


Als professionele coach zijn waarden als integriteit, luisteren, humor, respect en het aansluiten bij de mogelijkheden van de coachee belangrijk voor mij. Met mijn aanpak probeer ik lichtheid en helderheid in mijn gesprekken te brengen en de coachee te inspireren om 'out of the box' te denken en door het stellen van reflectieve vragen en te focussen op mogelijkheden stimuleer ik de coachee in het overgaan tot actie.

Naast de individuele coaching sessies coach ik teams. Hierbij ligt mijn focus op het zichtbaar maken van gedrags- en denkpatronen die spelen binnen het team en die een constructieve samenwerking belemmeren. Door het gezamenlijk vaststellen van omgangsvormen wordt het onderling vertrouwen en bewustwording vergroot waardoor duurzame verandering en het verhogen van de effectiviteit mogelijk wordt.

Jackie van der Kroft

training en coaching