Skip to main content

Feedback profiler


De Feedback Profiler® is een, in hard copy en online beschikbaar, assessment tool die ik inzet om de klant meer inzicht te geven in de voorkeuren van het geven en ontvangen van feedback. Hierdoor wordt duidelijk wat nodig is dit proces zo effectief mogelijk te laten verlopen en voor het creëren van een effectieve feedbackcultuur binnen een organisatie en/of team. De tool analyseert de feedbackvoorkeuren van individuen, duo’s, kleine of grote groepen en zelfs van organisaties.

Jackie van der Kroft

training en coaching